11 stycznia 2017 FSW

WIZUALIZACJE – KLIENCI

Przeniesienie wizji artystycznej i zamysłu architekta zawsze było czynnością czasochłonną  i wymagającą cierpliwości z jednej strony, a z drugiej precyzja była niezwykle potrzebna dla oddania każdego istotnego szczegółu projektu.

Aranżacja wnętrz, czy projekty architektoniczne nie są czynnością jednokrotną, lecz ciągiem wielu działań mających na celu osiągnięcie oczekiwanego rezultatu, najczęściej zadowolenie klienta. Aby do tego dojść niezwykle ważne jest ustalenie właściwej wizji projektu. Klienci najczęściej mają przed oczami ogólną wizję projektu opartą na katalogach sklepowych, czy projektach ze stron internetowych. Zadaniem architekta, jest dopracowanie tej wizji, często wytycznie pewnej drogi dla rozwoju projektu i oczywiście odpowiednie nakierowanie samego klienta.
Rozmowy i rysunki są podstawą osiągnięcia sukcesu, lecz często jest to zbyt mało, aby wypracować gotowy projekt. Poza tym nie każdy klient jest w stanie wygenerować sobie np. wymarzony kolor pokoju i odbywa się to najczęściej metodą prób i błędów oraz sugestii osoby wykonującej projekt. W przypadku rysunków czasochłonność przy wymianie kolorów jest męcząca, natomiast rozmowa często nie jest do końca w stanie wygenerować zadowalający efekt końcowy.
Dlatego doskonałym wyjściem jest stosowanie wizualizacji. 
Wizualizacje pozwalają na uwzględnienie wszelkich sugestii klienta do tego, aby stworzyć namiastkę właściwego projektu. Rozwój technologiczny spowodował, że wizualizacje tworzone w programach graficznych można z pewnością określić jako fotorealistyczne. Stopień szczegółowości oraz odwzorowywania budynków, wnętrz, mebli, wystroju etc. stoi na bardzo wysokim poziomie. Jakby tego było mało, możliwe jest ustawienie odpowiedniego natężenia światła, aby móc porównać jak dany projekt wyglądałby w świetle dziennym, nocą, czy przy zachodzącym słońcu. Tego typu możliwości , oferowane przez wizualizacje pozwalają na osiągnięcie właściwego konsensusu z klientem, ponieważ generują to, co jest najbardziej działa na człowieka – obraz.

Rozwój rynku wizualizacji spowodował pojawienie się wielu usług związanych z wizualizacją. Wśród nich możemy wymienić takie jak:

– wizualizacje architektoniczne,

– wizualizacje wnętrz,

– wizualizacje produktów,

– panoramy,

– animacje 3D.

Dzięki mnogości  rozwiązań związanych z wizualizacjami możliwe jest wykonanie ich praktycznie z każdym obiektem architektonicznym. 
Obecnie większość nowych osiedli, domów handlowych, czy parków ma zaprojektowane wizualizacje przed rozpoczęciem ich budowy. Pozwala to wysunąć wniosek, że wizualizacje są nieodłącznym elementem współczesnej aranżacji wnętrz i  architektury.
Podsumowując istota wizualizacji polega na obrazie, czego łatwo można się domyślić. To co jest wyjątkowe w wizualizacjach komputerowych, to oddanie szczegółów i niemalże doskonałe odwzorowywanie rzeczywistości. Możliwość przedstawienia projektu w formie wizualizacji jest doskonałą drogą do pełnego zrozumienia klienta i jego potrzeb, a co za tym idzie, spełnienia wszystkich stawianych przez niego wymagań.